Meier Hans München
Huber Sepp Nürnberg
Schmidt Joe Regensburg
Müller Martl Augsburg